Daniel MöllerJUR. KAND.

Född 1973. Jur.kand. i Lund 2013. Förhandlingsombudsman vid Hotell- och restaurangfacket 1998-2008. Biträdande jurist vid Visioner Advokatbyrå 2013.

Verksamhetsinriktning
Arbetsrätt, tvistemål, målsägandebiträde, vårdnadstvister, särskild företrädare för barn, LVU-mål och migrationsärenden.

Telefon: 0481-106 15
Mobil: 0703-50 60 25
Fax: 0481-136 15

E-post: daniel.moller@visioneradvokatbyra.se