Anna MokvistJUR. KAND.

Född 1980. Jur. kand. i Lund 2008. Migrationsverket, Tillståndsenheten i Växjö 2008-2009. Kalmar kommun, Tillståndsenhet 2011-2012. Visioner Advokatbyrå 2012.

Verksamhetsinriktning
Boutredningar, vårdnadstvister, LPT-mål, LVU-mål och migrationsärenden

Telefon: 0481-106 15
Mobil: 0705-37 05 67
Fax: 0481-136 15

E-post: anna.mokvist@visioneradvokatbyra.se